Burdasınız
Anasayfa > KADIN HAKLARI > BOŞANMA SONRASI ÇOCUKLARIN DURUMU, VELAYET VE NAFAKA

BOŞANMA SONRASI ÇOCUKLARIN DURUMU, VELAYET VE NAFAKA

BOŞANMA SONRASI ÇOCUKLARIN DURUMU, VELAYET VE NAFAKA

 

Velayet

 

Evlilik süresince velayet anne ve babadadır fakat boşanma sonrası velayet taraflardan birine verilecektir.

Medeni Kanun 182 ” Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler.

Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.

Hakim, istem halinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.”

Görüldüğü üzere kanun hakime geniş bir takdir yetkisi tanımıştır. Hakim, anne babayı dinleyecek fakat çocuğun menfaatine göre karar verecektir. Anne baba çocuğun aralarından birisinde yaşaması yani velayete sahip olması konusunda anlaşsalar dahi bu husus hakimi bağlamaz. Önemle belirtmek gerekir ki; hakim çocuğun daha mutlu olacağına kanaat getirir ise boşanma davasında kusurlu olan tarafa da velayeti verebilir. Örneğin zina yapan bir babaya, annenin durumu göz önünde bulundurularak velayet verilebilir.

Boşanma davası devam ederken anne hamile ise ve boşanma hakkında hüküm kurulduktan sonra çocuk dünyaya gelirse, velayet için yeniden dava açılması gerekmektedir.

Velayet kararı bir kere verilip bir daha değişmez değildir. Yani durumun değişmesi halinde velayetin değişmesi mümkündür. Velayet sahibi ebeveynin ölmesi veya yeniden evlenmesi gibi durumlarda hakim tarafından yeni karar ile, velayet hakkı diğer tarafa verilebilir. Bu hususlar Medeni Kanun 183 de belirtilmiş olup, bu belirtilen hususlar tüketici değildir. Yani ana babanın ölmesi veya yeniden evlenmesi dışında başka hallerde de hakim tarafından re’sen veya ana babadan birinin istemi üzerine gerekli önlemler alınabilir.

Velayet kendisine verilmeyen anne veya babanın çocukla ilişkisi devam edecektir. Hakim boşanmaya karar verirken velayet kendisine verilmeyen taraf ile ilişkisini de düzenlemek zorundadır. Burada da hakim anne babayı ve çocuk vesayet altındaysa vesayet makamını dinler ancak karar hakimin takdirindedir.

Anne ve baba çocuğun eğitilmesi ve yetiştirilmesini engellemekten kaçınmalıdır. Buna aykırı davranılırsa, kişisel ilişki kurma hakkı reddedilebilir veya kendilerinden alınabilir.

Boşanma olmuş olsa ve velayet kendisine verilmese de anne yada babanın, çocuğun bakım masraflarına katılma yükümlülüğü devam edecektir. Çocuğun bakım masrafları esas olarak velayet sahibi olan tarafa ait olsa da hakim re’sen iştirak nafakasına hükmeder.

Nafakanın miktarı tarafların mali durumu dikkate alınarak belirlenir. İştirak nafakası kararın kesinleşmesiyle ödenmeye başlanır. Çocuk okumuyorsa ergin olana kadar okuyor ise eğitimi sona erene kadar devam eder.

“BOŞANMA SONUCUNDA ÇOCUKLARIN DURUMU- VELAYET- NAFAKA” başlıklı makale, yazarı tarafından http://avukatduygueris.com sitesinde yayınlanmıştır.

Sosyal Medyada Paylaş

Bir Cevap Yazın

Top